Kontakt

Kontakty

Ogólne - info@hirezstudios.com

Działalność biznesowa - BizDev@hirezstudios.com

PR i informacje prasowe - press@hirezstudios.com

Wycieczki po studio - Click Here

Wsparcie

Problemy z kontem - accountmanagement@hirezstudios.com

Pomoc techniczna - technicalissues@hirezstudios.com

Problemy z rozgrywką - gameplay@hirezstudios.com

Problemy z płatnościami - billing@hirezstudios.com

Skontaktuj się z nami!

Which of the following best describes your reason for contacting?

Your Message