Kontakt

Kontakty

Ogólne - info@hirezstudios.com

Działalność biznesowa - BizDev@hirezstudios.com

PR i informacje prasowe - press@hirezstudios.com

Wycieczki po studio - Click Here

Wsparcie

Global Agenda - informacje i pomoc - globalagendasupport@hirezstudios.com

Tribes - informacje i pomoc - tribessupport@hirezstudios.com

SMITE - informacje i pomoc - smitesupport@hirezstudios.com

Paladins - informacje i pomoc - paladinssupport@hirezstudios.com

Skontaktuj się z nami!

Which of the following best describes your reason for contacting?

Your Message